KRANIO 2018-02-11T15:04:15+00:00

KRANIO-SAKRÁLNE UVOĽNENIE (KRANIO)

Kranio-sakrálne uvoľnenie je jemná dotyková metóda, ktorá zlepšuje fyzické a psychické zdravie, prináša hlboké uvoľnenie a podporuje samoliečiace schopnosti organizmu.

História Kranio-sakrálnej terapie

Kranio-sakrálna terapia (KST) má svoje počiatky v osteopatii. Na prelome 19. a 20. Storočia prišiel študent osteopatie William G. Sutherland s myšlienkou, že švy na ľudskej lebke ani v dospelosti nie sú napevno zrastené, ale pohyblivé. Lekár a osteopat John E. Upledger si všimol okrem dýchania a pulzácie srdca ešte tretí rytmus ľudského tela, ktorý spôsobuje že sa lebka zužuje a rozširuje a nazval ho kranio-sakrálnym rytmom. Vyvinul diagnostické a liečebné prostriedky, ktoré sú založené na dynamike tohto systému.
Okrem KST Dr. Upledgera dnes existuje viacero podobných prístupov, založených na jeho poznatkoch, vrátane viacerých biodynamických.

Teória – ako funguje

Kranio-sakrálny systém sa rozprestiera od lebky (cranium) po krížovú kosť (sacrum), názov metódy je odvodený z latinských pomenovaní. Tvorí ho mozgovo-miechový mok, ktorý obmýva mozog a miechu, chráni ich, dodáva im živiny a odvádza odpadové látky.

Mozgovo-miechový mok sa vytvára v mozgových komorách filtráciou z krvi, prúdi celým kranio-sakrálnym systémom v pravidelných rytmoch a na viacerých miestach sa vstrebáva naspäť do krvi. Tento rytmus je možné nahmatať na celom tele a jeho frekvencia je 6-12 cyklov za minútu. Lebka sa v závislosti od tohto rytmu zužuje (a predlžuje) a rozširuje (a splošťuje). Ide o naozaj malé, ale hmatateľné pohyby.

Pri KST terapeut vníma kranio-sakrálny rytmus klienta (jeho rýchlosť, intenzitu, symetriu). Pri rôznych fyzických a psychických ťažkostiach môže byť tento rytmus obmedzený, rovnako môže byť obmedzená pohyblivosť fascií (väzivová sieť, ktorá obaľuje všetky orgány v tele).

KST vychádza z toho, že telo klienta najlepšie vie, čo potrebuje. Telo počas terapie samo upravuje to, čo vie upraviť. Terapeut tu vystupuje v roli facilitátora a podporuje celý proces optimalizácie kranio-sakrálneho rytmu, uvoľňovania fascií a samoliečenia. V prípade potreby používa jemné osteopatické techniky, pri ktorých pracuje s kosťami a membránami.

Prax – ako vyzerá

Pri KST (my používame pomenovanie Kranio-sakrálne uvoľnenie) klient leží na lehátku, väčšinou v pozícii na chrbte. Trochu pripomína masáž, ale prebieha cez šaty. Facilitátor používa veľmi jemné dotyky, prikladá ruky na rôzne časti tela a vníma kranio-sakrálny rytmus klienta.

Klient väčšinou prežíva pocit uvoľnenia, hlbokej relaxácie. Uvoľnenie je fyzické aj psychické, môže sa prejaviť v podobe pocitu tepla v niektorej časti tela, ako pulzovanie, “škvŕkanie” v bruchu, zmena dýchania… Môžu sa uvoľniť tiež emócie, ktoré sa spájajú s istou časťou tela.

V našom centre poskytujeme Kranio-sakrálne uvoľnenie (KSU) pre dospelých klientov v trvaní zhruba 50 minút, pri deťoch to je asi 30 minút. Frekvencia a počet opakovaní sú veľmi individuálne. Obyčajne odporúčame KSU 1x za 2 týždne. Niekedy stačí iba zopár opakovaní, aby sa dostavili výsledky, inokedy je potrebné dlhšie časové obdobie. Ak klient nepociťuje žiadne zmeny po 5-6 KSU, odporúčame zvoliť iný spôsob riešenia jeho ťažkostí. Dôležité je, ako sa klient cíti počas aj bezprostredne po KSU a aké zmeny nastali z dlhodobého hľadiska.

Indikácie – komu pomáha

Kranio-sakrálna terapia/uvoľnenie vo všeobecnosti optimalizuje funkciu nervového a hormonálneho systému, odstraňuje negatívne telesné a emocionálne účinky stresu, posilňuje odolnosť voči ochoreniam a podporuje zdravie. Často sa využíva pri týchto ťažkostiach:

 • Migrény a bolesti hlavy
 • Chronické bolesti krku a chrbta
 • Poruchy podmienené stresom a napätím
 • Dysfunkcie hormonálneho systému
 • Diagnózy ako ADHD, ADD, špecifické poruchy učenia, poruchy reči, problémy s pozornosťou, učením
 • Poruchy autistického spektra
 • Detské mozgová obrna
 • Poúrazové stavy mozgu a miechy
 • Chronická únava a vyčerpanosť

Výsledky – ako pomáha

Niektoré výsledky kranio-sakrálnej terapie/uvoľnenia môže klient pociťovať už počas terapie alebo hneď po nej (napr. pocit hlbokej relaxácie až meditácie, odznenie akútnych bolestí…). Z dlhodobého hľadiska Kranio-sakrálna terapia/uvoľnenie upravuje kranio-sakrálny rytmus a vďaka tomu môže priniesť:

 • Zlepšenie činnosti nervového systému
 • Zlepšenie činnosti hormonálneho systému
 • Odstránenie chronických bolestí
 • Zlepšenie pohyblivosti
 • Lepšie zvládanie záťažových situácií
 • Úpravu problémov s pozornosťou, hyperaktivitou, učením, rečou
 • Lepšiu rekonvalesceniu po úrazoch a zákrokoch
 • Pozitívnejší obraz o sebe aj o svete okolo

KNIŽNICA VEDOMOSTÍ

Chcete vedieť viac?

Prečítajte si aj o našom inovatívnom prístupe k ďetom Rastieme Spolu na stránke Ponuka pre deti.

Ak máte ďalšie otázky, radi vám odpovieme.