CENTRUM PLAMENIAK 2024-01-21T21:34:25+00:00

CENTRUM PLAMENIAK

Centrum mimoškolskej vzdelávacej činnosti a poradenstva Košice

Služby pre deti a ich rodičov

Ak ste rodič a máte záujem o poradenstvo/mimoškolské vzdelávanie pre dieťa alebo ohľadom dieťaťa, pokračujte, prosím, nižšie.

Služby pre mládež a dospelých

Ak máte záujme o Regresnú terapiu alebo EEG biofeedback pre seba, podrobnejšie informácie nájdete tu:

Regresná terapia

EEG Biofeedback

SME JEDINEČNÝ PRIESTOR V KOŠICIACH

Centrum Plameniak je jedinečný priestor v Košiciach pre všetky deti, v ktorom sa deťom venujeme individuálne a s prihliadnutím na ich potreby.

ROZUMIEME RÔZNORODOSTI

Vieme, že každé dieťa je iné a je v ňom viac, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Búrame zaužívané stereotypy o pohľade na detské správanie.

UČÍME SA PRE ŽIVOT

Učíme sa s deťmi nové veci a tiež ako robiť lepšie tie, čo už vedia. Krok po kroku sa zlepšujeme a spoločne pracujeme na skvalitňovaní ich života po psychickej a fyzickej stránke.

ODBORNÝ, ALE ĽUDSKÝ PRÍSTUP

Centrum Plameniak vzniklo z potreby priviesť do reality koncept, kde sa k deťom bude pristupovať s rešpektom k ich individuálnym potrebám. Využívame komplexný psychologicko-pedagogický prístup, aby sme našli tie správne spôsoby, ako im pomôcť zlepšiť sa v celej škále oblastí.

Špecializujeme sa na EEG Biofeedback pretože:

Vieme, že správanie a učenie dieťaťa ovplyvňuje vo veľkej miere aj elektrická aktivita mozgu.
Odborne vedeným tréningom môžeme mozgu pomôcť naučiť sa pracovať efektívnejšie. Vďaka tomu môže dieťa lepšie zvládať nároky prostredia, zlepšovať svoje kompetencie, upokojiť sa a cítiť sa lepšie.

Vytvorili sme unikátny prístup “Rastieme spolu” pretože:

Vieme, že každé dieťa je iné a jedinečné.
Využívame prvky ABA, Son-riseSenzorickej integrácie, Bazálnej stimulácie, Bilaterálnej integrácie a ďalšie psychologické a špeciálno-pedagogické postupy. Cieľom je “namiešať” prístup, ktorý najviac vyhovuje potrebám konkrétneho dieťaťa a jeho rodiny.

KTO SME?

Mgr. Nina Gabriková
Mgr. Nina GabrikováZakladateľka Centra Plameniak, psychologička
Čomu sa venuje: Program Rastieme spolu s prvkami ABA/Son-Rise, EEG Biofeedback Stermanovou a Othmerovskou metódou, Senzorická integrácia, Bazálna stimulácia, Bilaterálna integrácia, poradenstvo pre rodičov
Pavol Gabrik
Pavol GabrikZakladateľ Centra Plameniak, terapeut, študent špeciálnej pedagogiky
Čomu sa venuje: Regresná terapia, EEG Biofeedback Stermanovou metódou, Program Rastieme spolu