CENTRUM PLAMENIAK 2021-02-16T20:23:03+00:00

CENTRUM PLAMENIAK

Centrum mimoškolskej vzdelávacej činnosti a poradenstva Košice

SME JEDINEČNÝ PRIESTOR V KOŠICIACH

Centrum Plameniak je jedinečný priestor v Košiciach pre všetky deti od 3 rokov, v ktorom sa deťom venujeme individuálne a s prihliadnutím na ich potreby.

ROZUMIEME RÔZNORODOSTI

Vieme, že každé dieťa je iné a je v ňom viac, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Búrame zaužívané stereotypy o pohľade na detské správanie.

UČÍME SA PRE ŽIVOT

Učíme sa s deťmi nové veci a tiež ako robiť lepšie tie, čo už vedia. Krok po kroku sa zlepšujeme a spoločne pracujeme na skvalitňovaní ich života po psychickej a fyzickej stránke.

ODBORNÝ, ALE ĽUDSKÝ PRÍSTUP

Centrum Plameniak vzniklo z potreby priviesť do reality koncept, kde sa k deťom bude pristupovať s rešpektom k ich individuálnym potrebám. Využívame komplexný psychologicko-pedagogický prístup, aby sme našli tie správne spôsoby, ako im pomôcť zlepšiť sa v celej škále oblastí.

Špecializujeme sa na EEG Biofeedback pretože:

Vieme, že správanie a učenie dieťaťa ovplyvňuje vo veľkej miere aj elektrická aktivita mozgu.
Odborne vedeným tréningom môžeme mozgu pomôcť naučiť sa pracovať efektívnejšie.

Vytvorili sme unikátny prístup “Rastieme spolu” pretože:

Vieme, že každé dieťa je iné a jedinečné.
Prvky ABA, Senzorickej integrácie, Bazálnej stimulácie a Krania nám pomáhajú napredovať.

KTO SME?

Mgr. Nina Gabriková
Mgr. Nina GabrikováPsychologička
Čomu sa venuje: EEG Biofeedback, Kranio-sakrálne uvoľnenie, Senzorická integrácia, ABA, Bazálna stimulácia, prístup “Rastieme spolu”, Bilaterálna integrácia
Mgr. Saskia Kováčová
Mgr. Saskia KováčováPsychologička
Čomu sa venuje: EEG Biofeedback, ABA, prístup “Rastieme spolu”, INPP – školský program, Bilaterálna integrácia, Terapia hrou