PONUKA PRE DETI 2018-02-19T22:27:13+00:00

PRINCÍPY PRÍSTUPU RASTIEME SPOLU

INDIVIDUÁLNE

V Centre Plameniak pracujeme s deťmi primárne individuálne, teda jeden na jedného. Tento spôsob práce uprednostňujeme preto, lebo nám umožňuje zamerať sa presne na tie oblasti, v ktorých konkrétne dieťa potrebuje podporu.

HRAVO

Nikoho nebaví učiť sa iba preto, že sa treba učiť. V Centre Plameniak sa učíme hravou formou – kreslíme, modelujeme, spievame, tancujeme… Spájame príjemné s užitočným a podporujeme vnútornú motiváciu k učeniu.

POZITÍVNE

Prvým krokom je vždy vytvorenie vzťahu s dieťaťom. Spoločne prežité pozitívne emócie vytvárajú príjemnú atmosféru vzájomnej dôvery. Ďieťa sa tak cíti bezpečne a je otvorenejšie spoločnej práci.

SLOBODNE

Nie vždy môžeme mať všetko, čo chceme, je však dôležité vedieť vyjadriť svoje potreby a emócie. Dávame deťom možnosť prejaviť sa a učíme ich akou formou môžu dosiahnuť to, čo je pre nich dôležité.

METÓDY A KONCEPTY, KTORÝCH PRVKY POUŽÍVAME

Detailné informácie o metódach a konceptoch využívaných pri práci s dieťaťom v Centre Plameniak si môžete prečítať po kliknutí na jednotlivé názvy:

AKO ZAČAŤ V CENTRE PLAMENIAK

Vstupná konzultácia: Rozhovor s rodičom o rozvoji jeho dieťaťa a možnostiach, ktoré ponúkame.

Diagnostika EEG Biofeedbackom: Pohľad na fungovanie mozgu z hľadiska jeho elektrickej aktivity.

Senzorický profil: Umožňuje bližšie spoznať ako dieťa prijíma, spracováva a používa senzorické informácie.

METÓDY, KTORÉ JE MOŽNÉ VYBRAŤ SI SAMOSTATNE

EEG Biofeedback tréningy

Učia mozog ako upraviť svoje elektrické vlnenie tak, aby mohol fungovať čo najefektívnejšie.

Kranio – sakrálne uvoľnenie

Jemná dotyková metóda, ktorá pomáha uvoľňovať telo po fyzickej aj psychickej stránke.

RASTIEME SPOLU V PRAXI

Balíček

Prístup “Rastieme spolu” v praxi.

Za využitia prvkov ABA, Senzorickej integrácie a Bazálnej stimulácie rozvíjame sociálne zručnosti a komunikáciu, kognitívne funkcie, motorické zručnosti, predškolské a školské zručnosti.

Balíček je vhodný, ak máte záujem o menej intenzívne alebo príležitostné návštevy v centre alebo si pobyt dieťaťa u nás chcete najprv iba vyskúšať.

Programy

Prístup “Rastieme spolu” v praxi pre záujemcov o pravidelné návštevy nášho centra. Programy prebiehajú v trojhodinových intervaloch a môžu v nich byť zahrnuté všetky služby z našej ponuky podľa dohody. Frekvencia návštev je 1-3 krát týždenne.

  • Predškolský stimulačný program

Určený pre deti vo veku 3-7 rokov. Za využitia viacerých metód a prístupov pracujeme na všestrannom rozvoji dieťaťa. Podporujeme rozvoj schopností a zručností potrebných pre úspešný vstup do školy. Vhodné pre deti, ktoré zaostávajú v niektorej z oblastí vývinu, s problémovým správaním, s adaptačnými ťažkosťami v predškolských zariadeniach.

  • Školský stimulačný program

Určený pre deti vo veku 6-12 rokov. Za využitia viacerých metód a prístupov pracujeme na všestrannom rozvoji dieťaťa, pričom sa zameriavame najmä na podporu školských zručností. Vhodné pre deti s ťažkosťami v učení a fungovaní v škole, deti so špecifickými poruchami učenia (dys-), poruchami pozornosti a hyperaktivity.

  • Špecializovaný stimulačný program

Určený pre deti vo veku od 3 rokov. Za využitia viacerých metód a prístupov pracujeme na všestrannom rozvoji dieťaťa vzhľadom na jeho špeciálne potreby. Podporujeme rozvoj reči, sociálnej interakcie, motoriky, kognície a ďalších zručností a schopností. Vhodné pre deti s poruchami autistického spektra, detskou mozgovou obrnou, mentálnou retardáciou, Downovým syndrómom, vývinovým oneskorením a podobne.

Pre viac informácií nás kontaktujte. Dohodnite si úvodné konzultačné stretnutie alebo nám nechajte na seba kontakt a my sa vám ozveme.