cennik 2021-05-14T22:02:10+00:00

CENNÍK

PONUKA PRE DETI

Vstupná konzultácia

20cca 1 hodina

DIAGNOSTIKA

EEG Biofeedback diagnostika + správa + konzultácia

501 hodina + 1 hodina

Senzorický profil diagnostika + správa + konzultácia

503 hodiny + 1 hodina

Bilaterálna integrácia diagnostika

251 hodina

Sindelar diagnostika čiastkových funkcií + správa + konzultácia

501 hodina + 1 hodina

EEG BIOFEEDBACK

EEG Biofeedback tréning

1545 minút - 1 hodina

EEG Biofeedback tréning 10x (9+1 zdarma)

13545 minút - 1 hodina

EEG Biofeedback tréning v rámci programu Rastieme spolu

13,5045 minút - 1 hodina

BILATERÁLNA INTEGRÁCIA

Bilaterálna integrácia vyhotovenie programu + konzultácia

251 hodina

TERAPIA HROU

Terapia hrou

251 hodina

KRANIO-SAKRÁLNE UVOĽNENIE

Kranio - sakrálne uvoľnenie

301 hodina

UNIKÁTNY PRÍSTUP RASTIEME SPOLU

1 hodina týždenne

151 hodina

1 hodina týždenne + rodič

251 hodina

2 hodiny týždenne

13,501 hodina

3 hodiny týždenne

131 hodina

4 a viac hodín týždenne

121 hodina

INÉ

Konzultácia pre rodičov

201 hodina

Online konzultácia pre rodičov

201 hodina

Konzultácia alebo online konzultácia pre rodičov s analýzou videí

251 hodina

Správa/odporúčania pre potreby rodičov/školy

253 - 5 strán

Správa/odporúčania pre potreby rodičov/školy

506 - 8 strán

PONUKA PRE DOSPELÝCH

EEG Biofeedback diagnostika

5530 minút - 1 hodina

EEG Biofeedback tréning

2045 minút - 1 hodina

Tréning kognitívnych schopností

151 hodina

Kranio - sakrálne uvoľnenie

301 hodina

Konzultácia

201 hodina

PONUKA PRE ŠKOLY A INÉ ZARIADENIA

EEG Biofeedback tréning na škole

1545 minút - 1 hodina

Prednášková činnosť

Cenník je platný od 1.2.2021