cennik 2019-09-24T08:07:45+00:00

CENNÍK

PONUKA PRE DETI

Vstupná konzultácia

10cca 1 hodina

EEG Biofeedback diagnostika + správa + konzultácia

501 hodina + 1 hodina

Senzorický profil diagnostika + správa + konzultácia

503 hodiny + 1 hodina

Bilaterálna integrácia diagnostika + vyhotovenie programu + konzultácia

501 hodina + 1 hodina

Bilaterálna integrácia vyhotovenie programu + konzultácia

251 hodina

Sindelar diagnostika čiastkových funkcií + správa + konzultácia

501 hodina + 1 hodina

EEG Biofeedback tréning

1545 minút - 1 hodina

EEG Biofeedback tréning 10x (9+1 zdarma)

13545 minút - 1 hodina

EEG Biofeedback tréning v rámci programu Rastieme spolu

13,5045 minút - 1 hodina

Kranio - sakrálne uvoľnenie

201 hodina

UNIKÁTNY PRÍSTUP RASTIEME SPOLU

1 hodina týždenne

15za týždeň

2 hodiny týždenne

27za týždeň

3 hodiny týždenne

39za týždeň

4 hodiny týždenne

48za týždeň

6 hodín týždenne

72za týždeň

V rámci Balíčka a Stimulačných programov (Predškolský, Školský a Špecializovaný) využívame unikátny prístup “Rastieme spolu“. Viac informácií tu.

Cena Stimulačných programov sa odvíja od frekvencie (1-3x týždenne).

Sobota s Plameniakom

454 hodiny

Sobotu s Plameniakom organizujeme občasne, najbližší termín a podrobnejšie informácie nájdete v sekcii Novinky.

PONUKA PRE DOSPELÝCH

EEG Biofeedback diagnostika

2530 minút - 1 hodina

EEG Biofeedback tréning

2045 minút - 1 hodina

Tréning kognitívnych schopností

151 hodina

Kranio - sakrálne uvoľnenie

251 hodina

Konzultácia

101 hodina

Konzultáciu môžu využiť dospelí klienti alebo rodičia, ktorí chcú konzultovať ohľadom svojho dieťaťa.

PONUKA PRE ŠKOLY A INÉ ZARIADENIA

EEG Biofeedback diagnostika/tréning na škole

1545 minút - 1 hodina

Prednášková činnosť

Cenník platný od 14.11.2018.