cennik 2022-09-11T19:49:21+00:00

CENNÍK

PONUKA PRE DETI

Vstupná konzultácia

25cca 45 minút

DIAGNOSTIKA

EEG Biofeedback diagnostika + správa + konzultácia

8045 minút + 45 minút

Senzorický profil diagnostika + správa + konzultácia

1103 x 45 minút (podľa potreby aj viac) + 45 minút

Bilaterálna integrácia diagnostika

3545 minút

Sindelar diagnostika čiastkových funkcií + konzultácia

6045 minút + 45 minút

Diagnostické stretnutie so zameraním podľa dohody

3545 minút

EEG BIOFEEDBACK

EEG Biofeedback tréning

2045 minút

BILATERÁLNA INTEGRÁCIA

Bilaterálna integrácia vyhotovenie programu + konzultácia

35

TERAPIA HROU

Terapia hrou

3045 minút

Filiálna terapia pre rodičov

3045 minút

UNIKÁTNY PRÍSTUP RASTIEME SPOLU

Dieťa bez rodiča

2045 minút

Dieťa + rodič

2545 minút

INTENZÍVNY PROGRAM EEG BIOFEEDBACK A/ALEBO RASTIEME SPOLU

Pri frekvencii 2-3 hodiny týždenne

1845 minút

Pri vyššom počte hodín týždenne poskytujeme zľavu podľa počtu hodín/vernostnú zľavu.

INÉ

Konzultácia pre rodičov

2545 minút

Online konzultácia pre rodičov

2545 minút

Konzultácia/online konzultácia s analýzou videí

3045 minút

Správa/odporúčania pre potreby rodičov/školy

303 - 5 strán

Správa/odporúčania pre potreby rodičov/školy

606 - 8 strán

PONUKA PRE DOSPELÝCH

EEG Biofeedback diagnostika

8045 minút

EEG Biofeedback tréning

2045 minút

Tréning kognitívnych schopností

2045 minút

Kranio - sakrálne uvoľnenie

30cca 60 minút

Regresná terapia

602-2,5 hodiny

Individuálna konzultácia/poradenstvo pre dospelého

3045 minút

PONUKA PRE ŠKOLY A INÉ ZARIADENIA

Prednášková činnosť

DOPLNKOVÉ PLATBY

Každá ďalšia začatá hodina nad rámec 45 minút

15

Storno poplatok v prípade zrušenia termínu menej ako 24 hodín vopred

15

Cenník je platný od 1.9.2022