REGRESNÁ TERAPIA 2024-01-15T21:00:18+00:00

REGRESNÁ TERAPIA

Regresná terapia Košice – Centrum Plameniak. Hlbinná terapeutická metóda, vhodná na riešenie psychických, fyzických ale aj vzťahových problémov.

Viac informácii o Regresnej terapii v Centre Plameniak na našej novej stránke www.terapia-regresná.sk.

Čo je Regresná terapia?

Regresná terapia je hlbinná terapeutická metóda. Prebieha formou rozhovoru. Klient pri nej ostáva po celý čas pri vedomí, nevyužíva sa hypnóza a tak má  klient celý priebeh terapie pod kontrolou.

Ako funguje?

Terapia hľadá príčiny daného problému v minulosti, či už sú to jednotlivé zážitky alebo traumy. Klient asociatívnou metódou vybavovania si z pamäti hľadá zdroje problému, následne si ich prechádza a tak dochádza k uvedomovaniu si skutočných zdrojov traumy, bolesti alebo problémov.

Počas terapie klienta terapeut nijako nenavádza k odpovediam, ani ho nemoralizuje. Klientovi nie sú podsúvané „správne“ odpovede pre riešenie jeho problému. Terapeut naopak vytvára priestor, v ktorom môže klient slobodne pracovať so svojím podvedomím a spracovávať a nachádzať odpovede k riešeniu svojich problémov.

Regresná terapia  funguje na princípe doplnenia informácii do vedomia klienta. Tieto informácie neboli v určitej chvíli zvedomené a preto chýbajú k úplnému pochopeniu udalosti. Počas sedenia klient znova prežíva určité udalosti, do ktorých postupne dopĺňa nezvedomené súvislosti.

Vo chvíli nájdenia zdroja problému alebo problémového vzorca správania dochádza k tzv. uvoľneniu problému, ktorý klient na začiatku terapeutického sedenia zadefinoval ako problém, ktorý chce riešiť.

Kde pomáha?

Regresná terapia vie pracovať s fyzickými a psychickými ťažkosťami, ale aj s problémami vo vzťahoch, alebo fóbiami.

Ako prebieha terapeutické sedenie?

Na sedenie klient prichádza s problémom, ktorý chce riešiť. Počas terapie pohodlne sedí v kresle, má zatvorené oči. Sedenie trvá približne jeden a pol až dve hodiny.

Koľko stretnutí je nutných na vyriešenie problému?

Nakoľko je každý z nás iný, nie je možné zadefinovať počet sedení k vyriešeniu určitého problému. Vo všeobecnosti je však možné povedať, že čím lepšie sme schopní svoj problém definovať, tým efektívnejšie vieme pracovať na jeho odstránení.

Pre koho je vhodná?

Regresná terapia je vhodná pre všetkých dospelých klientov ktorí sú schopní verbálne komunikovať a majú ochotu riešiť problém s ktorým na stretnutie prichádzajú.